• ระยะเวลาโปรโมชั่น: 23/06/2020 - 31/03/2023
  • โปรโมชั่น: มากถึง 50%